Materies 


Hieronder vindt u een overzicht van de belangrijkste materies die op het kantoor behandeld worden; u kan natuurlijk vooraf altijd vrijblijvend telefonisch contact opnemen voor een kort oriënterend gesprek…

 

Verbintenissen en contracten

 • huur- en verhuurproblemen

 • mede-eigendom en appartementenrecht

 • erfdienstbaarheden

 • koop- en verkoopcontracten

 • factuurinvorderingen en -betwistingen

 • beslagen en eigendomsvorderingen

 • bouw- en aannemingsrecht

 • handelsvertegenwoordiging

 • burgerlijke en handelscontracten

 

Personen- en familierecht

 • echtscheiding en voorlopige maatregelen

 • alimentatierechten en –plichten, zowel tussen (ex-)partners als met betrekking tot kinderen

 • het verblijf van kinderen

 

Aansprakelijkheid

 • burenhinder

 • aansprakelijkheid voor ongevallen (verkeersongevallen en andere)

 • schadebegroting en schadevordering

 

 Strafrecht

 • verdediging voor politie- en correctionele rechtbank

 • bijstand en verdediging bij strafrechtelijk onderzoek, aanhouding, raadkamer, …

 • verdediging van de belangen van het slachtoffer