Aanpak

Er wordt getracht uw probleem de oplossing te bieden die het best aansluit bij uw doel.

 

Deze oplossing wordt met u grondig overlegd en kan van diverse aard zijn: een advies, bijstand, bemiddeling, onderhandelingen, het voeren van procedures enz…

 

U wordt van het verloop van uw dossier van nabij op de hoogte gehouden, zowel inhoudelijk als wat betreft de kosten, op de wijze die u verkiest.

 

U wordt steeds te woord gestaan en geïnformeerd in verstaanbare taal waarbij getracht wordt zoveel mogelijk het  “vakjargon”  te vermijden of dit toe te lichten.