Kosten en ereloon

 

Ereloon

 

Het ereloon is de vergoeding voor het werk dat uw advocaat voor u verricht.

Gewoonlijk wordt dit op basis van van een uurtarief begroot aan de hand van een time-sheet.
Eventueel kan het ereloon forfaitair afgesproken worden of procentueel bepaald worden.
Ook abonnementstarieven zijn mogelijk.

Indien u dat wenst kunnen ereloonafspraken in een geschreven contract vastgelegd worden.

   

 

Onkosten

 

Dit zijn de kosten die uw advocaat maakt voor uw rekening; zij worden eveneens opgenomen in de time-sheet.

 

Meestal gaat het om de volgende kosten:

 

kantoorkosten

  • openen, sluiten en archiveren dossier, meestal forfaitair bepaald

  • boekhoudkundige prestaties, meestal forfaitair bepaald

  • dactylografie, post, fax, e-mail, copies, meestal veralgemeend als kantooreenheden, bepaald op een forfaitair bedrag per getypte bladzijde

 

verplaatsingskosten

  • forfait per kilometer

 

gerechtskosten

  • deurwaarderskosten

  • griffie- en rolrechten

  

 

BTW

 

Vanaf 1 januari 2014 zijn advocaten BTW-plichtig, met als gevolg dat zij op hun vergoedingen voor prestaties en kosten een BTW dienen aan te rekenen aan 21 %, die zij aan de Belgische Staat dienen door te storten.

De gehanteerde tarieven, of de individueel met de cliƫnt afgesproken tarieven, gelden steeds exclusief de BTW.

 

 

 

Rechtsbijstand

 

Indien u een verzekering rechtsbijstand hebt afgesloten, hebt u vrije keuze van advocaat.

Uw advocaat zendt zijn facturen rechtstreeks aan uw verzekeraar rechtsbijstand; u hoeft deze dus niet voor te schieten.